Altforst

Toneelvereniging DEKO

Toneelvereniging DEKO

DEKO: Door Eigen Kracht Omhoog

Dit is een verslag van het boekje wat is uitgegeven n.a.v. het 25-jarig bestaan (1979) van de gemengde toneelvereniging DEKO.

Historisch overzicht
Rond het jaar 1944 ontstond op initiatief van Gerard Sanders en Frans Vermeulen een toneelvereniging voor heren in Altforst.
Zoals bij veel van dat soort dingen was een indirecte aanleiding tot deze oprichting het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Vlekke.
De vereniging kreeg de naam: Ernst en Luim en trad de eerste maal voor het voetlicht met een revue genaamd: ‘Zoek op zijn tijd wat vrolijkheid’.

De spelers van het eerste uur waren: Piet Banken, Bernard en Grad Basten, Toon Sanders, Antoon Janssen Steenberg, Gradus van Aanholt, Frans Vermeulen en Gerard Sanders.
Meester Elemans werd aangezocht als regisseur. Deze revue werd opgevoerd in een klassenlokaal van de lagere school St. Jozef.
Veel ruimte was er niet maar de pret was groot en na enige geslaagde opvoeringen volgden er in de loop der jaren nog vele drama’s en blijspelen.
In de loop der tijd voelden zich ook anderen aangetrokken tot het toneel en nieuwe spelers verschenen op de bühne als: Gradus Gremmen, Gerard van de Pol, Huub van Os, Piet Janssen Steenberg, Thé van Aanholt, Jan van Ooijen, Jan Gerrits, Gerard van Ooijen, Wim van Ooijen, Johan van Aanholt, Gert Banken, Cor Rijk, Jan Elemans en Piet Elemans.
Zoals we hiervoor reeds zeiden, een klassenlokaal, zeker in die tijd bood niet veel ruimte en er werd omgezien naar een wat grotere plaats en….. deze werd gevonden bij Nul van Ooijen in de schuur.
Het toneel moest worden gebouwd op 2 platte wagens en tijdens de uitvoering moesten de op stal staande koeien worden gevoederd om ongewenst inmenging te voorkomen. U ziet, men moest er iets voor over hebben als amateur maar geen moeite was te groot.

Damestoneel
In 1946 kwam er vanuit de toenmalige Boerinnenbond een nieuwe toneelgroep voort. Onder de naam GRAP gingen een aantal dames druk aan het oefenen en weldra vond de eerste uitvoering plaats van:
‘Had ik mijn muts maar niet veracht’. En ook hier vinden we meester Elemans als regisseur.

Een hele reeks namen zijn met deze periode verbonden aan het damestoneel: Dora van Ooijen, Nel van Ooijen, Mien van Ooijen, Nel Janssen Steenberg, Tilly en Jo van de Weerden, Greta Basten, Jo Basten, Stien van Os, Anna Jansen, Mien Jansen, Lies van Ooijen, Nel van Ooijen, Marietje Banken, Truda Banken, Lies Rijk, Gon Markus en Riek Janssen.

Evenals bij het herentoneel werd ook hier door deze dames een stuk stevige ondergrond aangedragen waarop DEKO zo voorspoedig kon groeien.

DEKO 25 jaar

25 jaar amateurtoneel: geen kleinigheid. Voor we ons in bespiegelingen begeven, moeten we in de hoop dat het niet te saai wordt, vele stukken en even zovele spelers aan de vergetelheid ontrukken.Een greep uit de werken die opgevoerd werden: ‘Storm over de polder, Zo waarlijk helpe mij, Sil de strandjutter, Spel met een droom, Bruintjes bier bruist beter, Het ontvolkte huis’.Bij het lezen van deze opsomming zullen bij sommigen van u de beelden voor uw oog verrijzen. Al naar uw smaak zal de ene titel u meer zeggen dan een andere, zal het succes groter of kleiner zijn geweest. Maar al de jaren door is er gewerkt met een groet inzet van de spelers.

Het kan altijd beter

Wanneer je niet beter weet, is het spelen in een schuur (bij Nul van Ooijen) maar een normale zaak. Dat daar nogal iets bij kwam kijken, schreven wij reeds bij het historisch overzicht.Het was in ieder geval een hele verbetering toen DEKO het parochiehuis kon betrekken voor zijn uitvoeringen. Er was weliswaar geen sanitair, maar wie zal daar nu over klagen. Men ging gewoon de buurt op en daar waren wc’s genoeg. Ook de verwarming gaf zijn problemen. Het opstoken van de grote ‘salamander’, onder verantwoording van Frits Soetekouw, gaf niet veel problemen. Maar ’s avonds bij de uitvoering was het ding zo heet dat niemand in de buurt kon komen. Maar gezien de ruimte moest dat wel. Geen nood, even voor het begin van de voorstelling werd de pijp vakkundig van de kachel geschopt en met een stok door de kachel heen droegen behulpzame zielen het geval naar buiten. De voorstelling kon beginnen. Zeker is echter dat publiek en spelers prettige herinneringen aan deze tijd hebben bewaard. Een nieuwe verbetering kondigde aan: dorpshuis De Uithof. Goed toneel, een prima verwarming en een goede accommodatie voor het schminken. Een nieuwe tijd begon.En nu, in 1979, ook nu hebben wij met vele andere gebruikers van De Uithof, zo onze stille wensen. Een goede gelegenheid tot het nuttigen van een consumptie in de pauze, een ruimte waar na afloop van de voorstelling iets kan worden gedronken, een groter toneel. Bij ons 50-jarig jubileum zullen wij het u vertellen.

Een nieuwe loot aan de stam

In 1975 ontstond op initiatief van Jurphaas Wiedeman een nieuwe afdeling op het gebied van amateurtoneel. Het jeugdtoneel nam een start met de opvoering van: ‘Rimlala’. In de volgende jaren kwamen eveneens tot uitvoering o.a.: ‘Levend gips, ’T is te gek, Kraaien is zilver, ‘Wie schaft er raad aan de oliesheiks’.In het korte bestaan van de jeugdtoneelvereniging hebben wij toch reeds een hele lijst van namen van hen, die gespeeld hebben of nu nog actief een rol bezetten in nieuwe stuk: Erma van Ooijen, Noud van Ooijen, Mark van Ooijen, Rinie van de Kamp, Chris Janssen Steenberg, Thèrese Janssen Steenberg, Annemiek van Dijk, Antoinette van Ooijen, Marian van Ooijen, Yvonne van Ooijen, Gijs Rijk, Ineke Janssen Steenberg, Anuschka Wiedeman, Gertjan Dekkers, Desiree Brokken, Mijndert Wiedeman, Jelle Wiedeman, Jeannette van Ooijen, Ingrid Boerakker en Jean van de Arend. Er wordt met veel enthousiasme gewerkt en in de korte tijd van het bestaan is er al veel tot stand gebracht.

En zovele anderen…………….

Amateurtoneel is een bezigheid die je aanspreekt of het zegt je niets. Wanneer het je aanspreekt ben je bereid om er een heel stuk van je vrije tijd in te steken. En dan komt, na veel voorbereiding, de uitvoering en met spanning wacht je op de reacties die zullen volgen. Voldaan, met elkaar, heb je dan weer een stuk werk en inspanning verricht. Maar deze club zou nooit tot een uitvoering zijn gekomen wanneer er op de achtergrond niet nog zovele anderen waren, die min of meer anoniem ontzettend veel werk hebben verricht tot welslagen van de uitvoeringen.

Grime

We beginnen met de grime. Jarenlang heeft de familie van Kessel, vooral Gijs van Kessel, vele avonden ten dienste gesteld van DEKO met resultaten die er mochten zijn. Het maken van de juiste typen was bij de familie van Kessel in goede handen.Na Gijs van Kessel werden Gonnie Kruisbergen en Mieke van Gelder bereid gevonden dit moeizame werk op zich te nemen. En u hebt reeds kunnen zien, dat ook zij in staat zijn een goed stukje werk af te leveren. Met liefde en aandacht zetten zij het werk voort.

Decors

De opvoering begint, het doek gaat open en vol belangstelling kijkt het publiek. Wat zal het zijn? Een gezellige huiskamer, een boot, een winkel of een bos?Ook hier is er weer een stuk voorbereidend werk verzet dat er zijn mag. Dagen is er getimmerd en geschilderd, gewikt en gewogen. En de resultaten mogen er zijn.Gaan we weer terug naar het verleden, dan komt een naam naar boven van hem die het amateurtoneel een warm hart toedroeg: pastoor Vlekke. Niet alleen met raad en daad stond hij altijd klaar, maar ook daadwerkelijk was het hem nooit te veel de handen uit de mouwen te steken. Menig decor werd door hem vervaardigd en kwam de vereniging iets te kort; een schilderij, een kastje, de pastorie was er goed voor.Er zijn echter nog vele namen, namen van hen die niet tegen een decortje opzagen. We denken aan Frits Soetekouw, André Witsiers, Gert van Ooijen, Geert van de Boom maar ook in een dubbelrol Han van Dijk, Dien van Dijk en Henk Wiedeman, die naar beste vermogen een steentje bijdroegen.

Regisseurs

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: meester Elemans, Piet Banken, Piet Janssen Steenberg, Henk Wiedeman bij de senioren en Han van Dijk en Joke Wiedeman bij het jeugdtoneel waren of zijn belast met de regie. De eerstgenoemden hebben jarenlang hun beste krachten gegeven aan het amateurtoneel en het welslagen was mede te danken aan hun bezielende leiding. Ook het regisseurs schap behoort niet tot de eenvoudige baantjes want of je er iets aan kunt doen of niet bij fouten ga je mee af. Maar ook hier ligt de voldoening in de geslaagde uitvoering. Ook Gerrit Kistenmakers heeft jarenlang de regie in handen gehad.

Jubilarissen

25 jaar lid van een vereniging, vanaf het begin lief en leed gedeeld, alles mee opgebouwd vanaf de eerste dag. 3 mensen die toch zeker wel in het zonnetjes gezet mogen worden. Het zijn Piet Janssen Steenberg, Thé van Aanholt en Gert van Ooijen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud