Altforst

Wonen & zorg

In Altforst worden in de komende jaren nieuwe woningen gebouwd. Voor bestaande en nieuwe woningen kijk op Funda

Het is prettig wonen in Altforst, zoals een nieuwe inwoner schreef:

“toen wij vanuit de Randstad naar Altforst verhuisden wisten wij niet hoe de samenstelling van het dorp was qua jong en oud, er blijken veel jonge gezinnen te wonen. De mensen in het dorp zijn heel open, hartelijk, makkelijk en men staat klaar voor elkaar. Na een half jaar voelden wij ons al totaal geïntegreerd in het dorp en gaan wij naar feestjes en partijen!”.

Heeft u bouwplannen in Altforst?

Denkt u na over het bouwen van een nieuwe woning in Altforst? Misschien wilt u een bestaand gebouw gaan hergebruiken? Daar zijn mogelijkheden voor. Neem daarvoor contact op met de gemeente: https://www.westmaasenwaal.nl

Dorpskwaliteitsplan / dorpspaspoort Altforst
Bij het maken van een (ver)bouwplan is het Dorpskwaliteitsplan een belangrijk document. Hierin staan richtlijnen en spelregels. Het geeft ook inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen.
Het Dorpskwaliteitsplan, het dorpspaspoort voor Altforst is samen met de inwoners tot stand gekomen. Een omgevingsvisie staat als concept op de site van de gemeente, zie https://www.westmaasenwaal.nl/omgevingsvisie

De gemeente helpt graag verder
Heeft u plannen en denkt u dat dit past? Neem dan met de gemeente contact op met Ilse Tax, via 14 0487  als het gaat over het toevoegen van een woning.

Energie, minder betalen voor energie en de regelingen kijk op Het Energieloket Rivierenland

Zorg, voor vragen rond zorg krijgt u informatie via de Vraagwijzer

“SamenWel” een initiatief van Ziekenhuis Rivierenland, de GGD en de Bibliotheek Rivierenland. Gericht op gezonder leven, zie website SamenWel

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud