Altforst

KPJ

KPJ

De geschiedenis van K.P.J. Altforst

1949: de K.P.J. werd opgericht door Pastoor Vlekke, Anne van Ooijen en Jo van de Weerden. De naam K.P.J. bestond toen nog niet, toen was het de rijdansclub van de RKBB (Rooms Katholieke Boerenbond). Er werd gestart met jongens en meisjes.

1955: de jongensgroep stopt in dat jaar en tot 1975 zijn er geen jongens meer bij geweest.

1949/1960: in deze jaren is men begonnen met de oliebollenactie die nu nog steeds ieder jaar gehouden wordt. Deze dag zijn dan minimaal 30 leden actief om de clubkas te spekken.
Vrijwel iedereen kocht wel een zakje oliebollen om de kas te spekken.

1965 of 1966: de rijdansclub werd een eigen vereniging en kreeg de naam K.P.J. Natuurlijk bleef de boerenbond de K.P.J. volgen. De K.P.J. kreeg een eigen bestuur en clubkas.

Herinneringen aan de K.P.J. 1966 t/m 1980 door Ria Brokken
Toen ik in 1965 bij de K.P.J. kwam was het een rijdansclub van ongeveer 14 leden, uitsluitend meisjes. In een klein dorp als Altforst leefde de club, iedereen kende ‘m en droeg het ook een warm hart toe. De leden kenden elkaar allemaal en dat trok ook weer nieuwe leden. De activiteiten bestonden uit de wekelijkse oefenavonden en de jaarlijkse sportdagen. Vooral dat laatste was een waar hoogtepunt. Iedereen leefde er naar toe en deed er haar uiterste best voor. Om naar de sportdagen te kunnen werden allerlei ‘financiële’ activiteiten georganiseerd zoals de slaatjesactie tijdens de kermis. Maar de oliebollenactie op oudejaarsdag is daarvan de bekendste. Er waren ook talloze eenmalige activiteiten waarvan ik er slecht enkele noem:
-we werden uitgenodigd voor de vlaggenparade bij de opening van de Vierdaagse
-we hielden een show bij de opening van de Tielse (tol)brug
-we luisterden de opening van het dorpshuis De Uithof op
Met de hele groep gingen we jaarlijks een heel weekend op kamp, op de fiets naar een boerderij in Nieuw Cuyk. De kampeerboerderij van toen was niets anders dan een stal om in het hooi te slapen. ’s Avonds een speurtocht en daarna stappen in de buurt (uitgaanscentrum De Ster).
Later kwamen er ook uitwisselingen met andere kringen, die bestonden uit demonstraties en vooral veel plezier maken.
In 1970 kwamen er jongeren vanaf 11 jaar bij; de aspirantenjongens en –meisjes. Ook kwamen er in 1975 daarna K.P.J.-jongens erbij.
Halverwege de jaren zestig hoorde K.P.J. Altforst bij kring Nijmegen, in 1979 waren er nog twee afdelingen over nl. Altforst en Afferden. We zijn toen overgestapt naar kring Oss. In deze kring was men ook fanatiek met handballen op zondag. We hebben een aantal proefwedstrijden gedaan, maar in Altforst werd er dan namelijk gevoetbald en hier is toen toch maar van afgezien.
In 1980, het jaar waarin ik ermee ophield, waren er 60 leden tussen de 11 en 35 jaar.

K.P.J. 1980 t/m 1987 door Willy Janssen Steenberg
In Altforst waren tot 1980 twee jongerenverenigingen actief, namelijk de Katholieke Werkende Jongeren en de Katholieke Plattelands Jongeren. Beide verenigingen hadden eind zeventiger jaren problemen. De K.P.J. had veel leden en bijna geen bestuursleden. De K.W.J. had wel voldoende bestuursleden, maar bijna geen actieve leden meer. In augustus 1980 besloten ze samen verder te gaan. Ze zijn toen onder de naam K.P.J. verder gegaan, omdat deze vereniging in de kring actief was.
De K.W.J. had een eigen jeugdruimte boven in dorpshuis De Uithof met een eigen bar en iedere vrijdagavond open. Om de 2 a 3 weken werden er activiteiten georganiseerd zoals een quiz, spel-, bingo- en filmavonden. Maar ook niet te vergeten de Sinterklaasavond, kerstavond met gourmetten (blauw van de vetdamp) en de barbecue aan het einde van het seizoen.
In april 1983 werd er een eigen clubblad uitgegeven: De Koploper. Dit blad is tot 1990 blijven bestaan.
Er werd steeds naar nieuwe activiteiten gezocht: discussieavonden over o.a. woningbouw in Altforst,
en in 1986 werd er een rock- en rollcursus gegeven. In 1985 en 1986 is er 2 jaar na elkaar een playback- en soundmixshow georganiseerd met medewerking van Jochem van Gelder.

K.P.J. 1987 t/m 1995 door Ria Derks-Peters
In 1987 ben ik als K.P.J.-lid bij deze vereniging gegaan. We waren toen net in Altforst komen wonen en heb ik nog een jaar gelogen over mijn leeftijd. Mijn vriendinnen waren een jaar jonger als ik, dus aspirant. Met 15 jaar werd je K.P.J.-er.
Op een gegeven ogenblik word je gevraagd als sportleidster en ook als bestuurslid (van 1987 t/m 1994).
In 1987 kreeg ik ook meteen de sportdag in Altforst voor mijn kiezen, dus een thuiswedstrijd en je gaat er dan ook nog eens wat harder er tegenaan.
Een paar jaar later werd er steeds meer in de kring gevochten om de sportdagen te behouden, dit was voor onze afdeling heel belangrijk. Naarmate dit steeds verder bergafwaarts ging, konden we dit dus ook merken bij de K.P.J.-meisjes.
De sportdagen zijn dan ook gebleven tot 1992 en deze werd als laatste in Altforst gehouden.
Daarna werd de K.P.J. ook minder actief, bij de kring ging het ook steeds slechter. We gingen van 1x in de week sporten, naar 1x in twee weken. Dat ging ook ten koste van de gezellige avonden in de K.P.J.-ruimte.

Wederopstand K.P.J. Altforst 1995 t/m 1999
Jaarvergadering januari 1995: Wat doen we? Stoppen we met de K.P.J. of nemen andere personen zitting in het bestuur. De tijd was aangebroken voor het vervangen van het bestuur. Maar was er wel vervanging? K.P.J. Altforst zat in een dip: weinig animo voor activiteiten zodat de opkomst tegenviel. Sportdagen en zeskamp van Kring Oss werden geschrapt, het aantal leden liep terug. Er kwamen geen nieuwe aspiranten zich als lid aanmelden.
Uiteindelijk kwam er weer een nieuw bestuur en Peter Janssen Steenberg bood zich aan als begeleider van het bestuur. Het eerste jaar verliep redelijk: 1x per 2 weken sporten en daarna was de K.P.J.- ruimte was open. Verder werd er 1x in de maand een activiteit georganiseerd. Na een ledenwervingsactie in het 2e jaar melden zich 6 nieuwe leden aan, voor Altforst niet slecht. De K.P.J. leefde weer iets op, de volgende jaren kwamen er steeds meer leden bij.
Activiteiten zoals bioscoop, dagje pretpark, dartscompetitie, zwemmen en nog veel meer en dat voor een contributie voor 35 gulden per jaar.

26 juni 1999 K.P.J. Altforst bestaat 50 jaar
De naam K.P.J. houdt op 26 juni 1999 op te bestaan. De huidige K.P.J. maakt al vanaf de laatste sportdag in 1992 geen gebruik meer van de diensten van de kring, maar moet wel jaarlijks een bedrag afdragen aan de kring om de naam K.P.J. te mogen dragen. Dit is de reden dat er voor een nieuwe naam gekozen is. Deze wordt op 26 juni 1999 tijdens het feestweekend bekend gemaakt.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud