Altforst

Omgevingsvisie gemeente West Maas en Waal

Hoe denkt u over de toekomst van West Maas en Waal?

Hoe ziet u de toekomst van uw dorp, de recreatiegebieden en de bedrijventerreinen? Hoe kijkt u aan tegen woningbouw, milieu, natuur, water, vervoer en gezondheid? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Wat moeten we behouden? En wat kunnen we verbeteren?

Gemeente West Maas en Waal hoort graag uw mening!
Vul de vragenlijst in op Vragenlijst omgevingsvisie Hoe meer meningen, hoe beter het beeld dat de gemeente krijgen. Alvast hartelijk bedankt!

Input voor omgevingsvisie
De resultaten gebruikt de gemeente voor de omgevingsvisie. In die visie staan de plannen op de lange termijn over de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. Er staat in wat we in onze gemeente willen verbeteren, behouden en beschermen. Ieder nieuw plan toetst de gemeente aan deze visie.

De gemeente komt nog naar u toe
Deze vragenlijst is slechts 1 onderdeel van een heel proces. In het voorjaar komt de gemeente ook nog naar alle dorpen om met u in gesprek te gaan hierover. Meer informatie over het hele proces leest u op de website van de gemeente:  Omgevingsvisie

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud