• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
Geen evenementen

Aanpak laaggeletterdheid

De gemeente West Maas en Waal heeft de aanpak van laaggeletterdheid hoog in haar vaandel staan.

Er is een stuurgroep actief, die wil het aantal laaggeletterden binnen de gemeente zo ver mogelijk naar beneden krijgen. 
De stuurgroep is een samenwerkingsverband tussen gemeente West Maas en Waal, GGD Gelderland-Zuid, Bibliotheek Rivierenland, Werkcoöperatie
West Maas en Waal, VluchtelingenWerk Oost Nederland, ROC Rivor en Sociom. Stichting Lezen en Schrijven helpt daarbij.

Laaggeletterdheid
Onder laaggeletterdheid verstaan we: onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid is in veel gevallen
een verborgen probleem. Uit onderzoeken blijkt dat zo’n 10% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar in de gemeente laaggeletterd is. Dit varieert
in een grote achterstand op het gebied van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Te weinig basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en
digitale vaardigheden. Het is niet alleen een nadeel voor de persoon zelf. Het werkt laaggeletterden bij hun dagelijkse leven tegen. Denk aan
problemen bij het lezen van bijsluiters en folders, het volgen van het nieuws, minder contact met kinderen en familie in deze coronatijd, en het
vinden en houden van werk.
Voor meer informatie: Website Gemeente

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal